Privacy-statement

Rijksen Speciaal Timmerwerk Woon- en Winkel Interieur B.V, gevestigd op Doejenburg 101, 4021 HR MAURIK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Rijksen Speciaal Timmerwerk Woon-en Winkel Interieur B.V. is de Functionaris Gegevensbescherming van Rijksen Speciaal Timmerwerk Woon-en winkel interieur B.V.
Hij/zij is te bereiken via info@speciaal-timmerwerk.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rijksen Speciaal Timmerwerk Woon-en Winkel Interieur B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor- en achternaam
-Adres
-Telefoonnummer
-E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Rijksen Speciaal Timmerwerk Woon-en Winkel Interieur B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Rijksen Speciaal Timmerwerk Woon-en Winkel Interieur B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijksen Speciaal Timmerwerk Woon-en Winkel Interieur B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Rijksen Speciaal Timmerwerk Woon-en Winkel Interieur B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 2 maanden voor alle verzamelde persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rijksen Speciaal Timmerwerk Woon-en Winkel Interieur B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Rijksen Speciaal Timmerwerk Woon-en Winkel Interieur B.V. heeft geen overeenkomsten met derde partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rijksen Speciaal Timmerwerk Woon-en Winkel Interieur B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door: Rijksen Speciaal Timmerwerk Woon-en Winkel Interieur B.V. en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@speciaal-timmerwerk.nl.
Houdt u rekening met de hierboven vermelde bewaartermijn.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rijksen Speciaal Timmerwerk Woon-en Winkel Interieur B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via info@speciaal-timmerwerk.nl.

Bespreek uw wensen met ons

Samen met u willen we ons richten op het realiseren van een interieur dat uw verwachtingen overtreft. Met dat vooruitzicht nodigen we u graag uit in Maurik voor een bezoek aan onze showroom (graag telefonisch op afspraak). Hartelijk welkom!

Brochure ontvangen

Wilt u zich laten inspireren? Direct aanvragen